Beställ innan kl. 14 på vardagar - da skickar vi dina varor samma dag

Sök här...

Söker...

Hmmm... Sökningen gav inga träffar. Du kan kontrollera stavningen eller använda ett bredare sökbegrepp.

  1. Hem

Säkerhetsanvisning: Ferritmagneter

Läs här innan du köper ferritmagneter!

Magneter är inte leksaker. Magneter är farliga att svälja: kan ge ödesdigra konsekvenser.

RISK FÖR SKADOR

Oförsiktig användning kan orsaka blåmärken på huden eller skador på fingrarna.

RISK FÖR FÖRTÄRING

Magneter är inte leksaker. Förvaras oåtkomligt för barn. Om magneter sväljs kan de fastna i luftvägarna eller på andra platser i kroppen och orsaka stora komplikationer.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Magneterna får inte komma i kontakt ström och  eluttag, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

PACEMAKERS

Magneterna kan påverka pacemakers och implanterade hjärtdefibrillatorer. Pacemakers kan i värsta fall få för hög aktivitet  orsaka illamående och sjukdom. Hjärtdefibrillatorer kan sluta fungera. Om du använder dessa apparater måste du hålla dig på ett tillräckligt stort avstånd från magneterna. Varna också andra som använder dessa apparater om att de inte får komma för nära magneterna.

Ferritmagneter är inte lika starka som neodymmagneter, vilket gör det säkrare att vara nära dessa apparater. Vi rekommenderar fortfarande tillräckligt stort avstånd från magneterna (för båda magnettyper).

ÖVERBELASTNING

Använd magneterna med den maxbelastning som anges i varje produktbeskrivning på www.magnordic.se. Överbelastning av magneterna kan leda till att magneterna lossnar från den magnetiska ytan som de hänger på. Fallande föremål kan orsaka allvarliga skador.

OBS! Belastningen som anges i varje produktblad på www.magnordic.se gäller endast vid korrekt användning av magneterna. Använd inte magneterna på platser där människor kan ådra sig skador i händelse av fel på den magnetiska kraften eller liknande.

RISK FÖR SPLITTER

Kolliderande magneter kan spricka och orsaka splitter. Undvik sammanstötningar av magneter, använd skyddsglasögon vid hantering av större magneter och se till att människor omkring dig också är skyddade eller håll ett säkert avstånd.

MAGNETFÄLT

Ferritmagneterna har inte lika starkt magnetfält som neodymmagneter, men vi fortfarande rekommenderar att undvika direkt eller nära kontakt med dessa effekter/apparater: TV-apparater, datorer, hårddiskar, kreditkort/medlemskort/bensinkort, mekaniska klockor, hörapparater, högtalare och liknande.

UTOMHUSANVÄNDNING

Ferritmagneter kan användas utomhus. Ferrit magneter är båda kemiskt och rostresistenta.

TEMPERATURPÅVERKAN

Ferritmagneterna kan tåla mellan -40°C och 250°C. Magneter förlorar en del av sin magnetiska kraft permanent vid högre än -40°C och lägre än 250°C. Använd därför inte magneterna på platser där de utsätts för extrem värme. 

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR

Med kunskapen om magneter som finns för närvarande har ingen mätbar positiv eller negativ påverkan hittats på människor. 

SAMMANSTÖTNING AV MAGNETER

Separera magneterna med ett bit kartong eller de medföljande plastseparatorerna vid förvaring av magneterna.  Undvik sammanstötningar av magneter samt upprepad mekanisk exponering (t.ex. slag).

FARA VID BEARBETNING

När magneterna bearbetas och t.ex. borras kan borrdamm lätt antändas. Bearbeta inte magneterna eller använd speciella verktyg och tillräckligt mycket kylvatten.

MEKANISK BEHANDLING

Magneterna är sköra. Undvik därför att bearbeta magneterna om du inte har nödvändiga maskiner och/eller nödvändig erfarenhet eftersom magneten kan gå sönder. Det är bättre att köpa magneter i rätt storlek än att ändra deras fork eller storlek efteråt.

TRANSPORT

Om magneterna fraktas med flygtransporter måste de vara i förpackningar med tillräcklig magnetisk avskärmning. Magnetfält från felaktigt paketerade magneter kan påverka och orsaka störningar på sorteringsmaskiner och skada ömtåliga varor i andra förpackningar. Om magneterna fraktas måste de därför vara i förpackningar med tillräcklig magnetisk avskärmning.  Använd t.ex. en stor låda och placera magneterna i mitten och mycket lös fyllning omkring dem. Placera magneterna i förpackningen på ett sådant sätt att de magnetiska fälten tar ut varandra. Mindre ferritmagneter har ett ganska svagt magnetfält och kan skärmas av enkelt. Se respektive förordningar och kontakta transportbolaget före avsändning.

Ferrit och neodymiummagneter bör alltid transporteras på ett avstånd av min. 25 mm. Annars kan neodymmagneterna avmagnetisera eller vända polariteten av ferritmagneterna. 

***

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU HAR YTTERLIGARE FRÅGOR OM MAGNETERNAS ANVÄNDNING OCH HÅLLBARHET!