Beställ vardagar innan kl. 14 - då skickar vi dina varor samma dag

Sök här...

Söker...

Hmmm... Sökningen gav inga träffar. Du kan kontrollera stavningen eller använda ett bredare sökbegrepp.

  1. Hem

Säkerhetsanvisning: Supermagneter

Läs här innan du köper supermagneter!

Neodymmagneter är inte leksaker. Kraftfulla magneter av neodym är farliga att svälja - kan ge ödesdigra konsekvenser.

RISK FÖR SKADOR

Magneterna har en mycket stark attraktionskraft. Oförsiktig användning kan orsaka blåmärken på huden eller skador på fingrarna.

RISK FÖR  FÖRTÄRING

Magneter är inte leksaker. Förvaras oåtkomligt för barn. Om magneter sväljs kan de fastna i luftvägarna eller på andra platser i kroppen och orsaka stora komplikationer.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Magneter är tillverkade av metall och de kan leda elektricitet. Magneterna får inte komma i kontakt ström och eluttag, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

PACEMAKERS

Magneterna kan påverka pacemakers och implanterade hjärtdefibrillatorer. Pacemakers kan i värsta fall jobba för hårt och orsaka illamående och sjukdom. Hjärtdefibrillatorer kan sluta fungera. Om du använder dessa apparater måste du hålla dig på ett rimligt avstånd från magneterna. Varna också andra som använder dessa apparater om att de inte får komma för nära magneterna.

ÖVERBELASTNING

Använd magneterna med belastningen som anges i varje produktbeskrivning på www.magnordic.se. Överbelastning av magneterna kan leda till att magneterna lossnar från den magnetiska ytan som de hänger på. Fallande föremål kan orsaka allvarliga skador.

OBS! Belastningen som anges i varje produktblad på www.magnordic.se gäller endast vid korrekt användning av magneterna. Använd inte magneterna på platser där människor kan ådra sig skador i händelse av fel på den magnetiska kraften eller liknande.

RISK FÖR SPLITTER

Kolliderande magneter kan spricka och orsaka splitter som kan slungas ut flera meter bort och orsaka skador på ögon och kropp. Undvik sammanstötningar av magneter, använd skyddsglasögon vid hantering av större magneter och se till att människor omkring dig också är skyddade eller håll ett säkert avstånd.

STARKT MAGNETFÄLT

Magneterna har ett utbrett och starkt magnetfält. De kan skada TV-apparater, datorer, hårddiskar, kreditkort/medlemskort/bensinkort, mekaniska klockor, hörapparater, högtalare och liknande vid direkt eller nära kontakt. Undvik därför kontakt med dessa effekter/apparater.

NICKELALLERGI

Många av powermagneterna har beläggningar som innehåller nickel, så kallad "förnickling". Det framgår av varubeskrivningen på varje varuetikett. Vissa människor får en allergisk reaktion när de kommer i kontakt med nickel. Nickelallergi kan uppstå/utvecklas vid ständig kontakt med förnicklade föremål. Undvik därför långvarig kontakt med förnicklade magneter. Undvik direkt kontakt med magneterna om du redan har nickelallergi.

INOMHUSANVÄNDNING AV MAGNETERNA

Använd endast magneterna i torrt väder inomhus eller skydda dem på rätt sätt mot miljöpåverkan. Undvik skador på beläggningen. Ta inte bort magneternas beläggning eftersom obehandlade magneter oxiderar snabbt och sönderfaller. De flesta powermagneterna har en nickel-koppar-nickelbeläggning som skyddar dem mot oavsiktlig nedbrytning (korrosion). Beläggningen ger ett visst skydd mot korrosion men den är inte tillräckligt robust för kontinuerlig användning utomhus.

TEMPERATURPÅVERKAN

Powermagneterna kan endast tåla en begränsad maxtemperatur. De flesta av våra magneter förlorar en del av sin magnetiska kraft permanent vid temperaturen 80°C. Använd därför inte magneterna på platser där de utsätts för extrem värme. Om du använder bindemedel på magneterna (lim och liknande) bör du inte härda med varmluft.

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOR

Med kunskapen om magneter som finns för närvarande har ingen mätbar positiv eller negativ påverkan hittats på människor. Det är osannolikt att permanenta magneter utgör en hälsorisk, även om det inte kan uteslutas helt. Så för din egen säkerhet bör du undvika ständig kontakt med magneter.

SAMMANSTÖTNING AV MAGNETER

De flesta powermagneterna har en tunn nickel/koppar/nickelbeläggning som skyddar dem mot normal förslitning. Denna beläggning kan splittra sönder eller spricka vid sammanstötningar (kollisioner) eller hårt tryck. Detta gör att magneterna är känsliga för miljöfaktorer som fukt och att de kan oxidera. Separera magneterna med ett bit kartong eller de medföljande plastseparatorerna vid förvaring av magneterna.  Undvik sammanstötningar av magneter samt upprepad mekanisk exponering (t.ex. slag).

FARA VID BEARBETNING

När magneterna bearbetas och t.ex. borras kan borrdamm lätt antändas. Bearbeta inte magneterna eller använd speciella verktyg och tillräckligt mycket kylvatten.

MEKANISK BEHANDLING

Magneterna är sköra och värmekänsliga och de oxiderar lätt. Undvik därför att använda fel verktyg om du ska borra eller skära i en magnet eftersom magneten kan gå sönder. Stigande temperaturer kan avmagnetisera magneten. Magneten kommer att oxidera och gå sönder om beläggningen skadas. Undvik därför att bearbeta magneterna om du inte har nödvändiga maskiner och/eller nödvändig erfarenhet. Det är bättre att köpa magneter i rätt storlek än att ändra deras fork eller storlek efteråt.

FLYGTRANSPORT

Magnetfält från felaktigt paketerade magneter kan påverka flygnavigationssystem.  I värsta fall kan detta leda till en olycka. Om magneterna fraktas med flygtransporter måste de därför vara förvarade i förpackningar med tillräcklig magnetisk avskärmning. Se respektive förordningar och kontakta flygbolaget före avsändning.

ANNAN TRANSPORT

Magnetfält från felaktigt paketerade magneter kan påverka och orsaka störningar på sorteringsmaskiner och skada ömtåliga varor i andra förpackningar. Om magneterna fraktas måste de därför vara i förpackningar med tillräcklig magnetisk avskärmning. Använd t.ex. en stor låda och placera magneterna i mitten och mycket lös fyllning omkring dem. Placera magneterna i förpackningen på ett sådant sätt att de magnetiska fälten tar ut varandra. Striktare regler finns för flygtransporter: Se "flygtransport".

***

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU HAR YTTERLIGARE FRÅGOR OM MAGNETERNAS ANVÄNDNING OCH HÅLLBARHET!